Arxivar per 7 Març, 2012

El regidor de Joventut, Rafael Gómez, va presentar el dimarts 6 de març, els eixos bàsics del Pla Local de Joventut 2012-2015, que marcarà les diferents accions i objectius de la Regidoria per als propers tres anys. El finançament econòmic, la promoció ocupacional, la cohesió social i el Debat Jove, són les quatre branques del Pla.

El Pla s’ha hagut d’adaptar, segons paraules del regidor de Joventut “a moments d’incertesa, ja que l’Estat i el govern de la Generalitat no està complint amb les assignacions econòmiques d’altres anys”. Tot i així, Gómez ha assegurat que “la Regidoria no pot parar” i s’han programat diversos programes “centrats en les necessitats del moment”.

Com a document base per l’elaboració del pla s’ha concretat una diagnosi prèvia sobre la realitat juvenil de Ripollet i de les polítiques públiques destinades als joves (podeu consultar el link).

Una d’aquestes necessitats, segons indica el Pla, és l’atur juvenil. Per aquest motiu, s’estan realitzant una sèrie de projectes transversals amb el Patronat Municipal d’Ocupació, com ara els plans PQPI. També, segons va explicar en roda de premsa l’equip tècnic de Joventut, “s’està treballant en el Pacte del Lleure per millorar la cohesió social”.

Finalment, també van avançar la creació de Debat Jove, en substitució al Consell Municipal de Joventut, que pretén fomentar la participació tant través de les xarxes socials com de forma presencial “on els joves es puguin expressar lliurament, tant si formen part d’una entitat com a títol individual”. Aquest espai es presentarà de forma oficial durant el primer semestre de l’any.

Podeu consultar la documentació original als següents links:

PLJ III

Diagnosi PLJIII