Archive for the ‘1’ Category

La Direcció de Promoció de l’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya obre el procés d’adjudicació de 6 habitatges de lloguer protegit a la promoció denominada “Federico García Lorca”, construcció promoguda per l’Institut Catala del Sòl.

Els habitatges tenen una superficie útil de 42,05 m2, consten d’una habitació, una plaça d’aparcament i un traster vinculats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juny i es poden presentar amb tota la documentació requerida a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Ripollet.

Podeu consultar la publicació oficial i la documentació necessària a:

http://www.ripollet.cat/asp/llistat_bans.asp?ID=15904

Acords del Ple Municipal del 26 de febrer

Posted: 26 febrer, 2010 in 1

L’Ajuntament de Ripollet va celebrar el passat dijous, 25 de febrer, una nova sessió plenària, amb 7 punts a l’ordre del dia. Entre els acords proposats destaca la cessió de 17.365m2 de sòl públic al CatSalut per a la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, així com la modificació de la seva qualificació com a bé patrimonial i l’inici de l’expedient d’informació pública durant 30 dies. El punt va ser aprovat per unanimitat.

La sessió també va donar el vistiplau al Pla Local de Joventut 2009-2011, tot i els vots contraris dels equips de l’oposició, el PP i el CpR. Un altre dels punts que es van debatre va ser la reserva, per part de l’Ajuntament, de facultats per tal d’aprovar actuacions singulars relatives a la recaptació d’impostos. L’objectiu és poder aplicar, en casos puntuals, el que estableixen les ordenances fiscals i no el reglament de la Diputació, que és qui té delegades les competències. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern, format per PSC i CiU i l’abstenció dels dos grups de l’oposició.

Per últim, a l’apartat de mocions, tots els grups van rebutjar la moció presentada pel PP, que proposava repartir als jubilats tiquets de descompte per a ser utilitzats al mercat i els comerços locals.