Informació Juvenil

Punt d’Informació Juvenil

El Punt d´Informació Juvenil es troba situat a la planta baixa del Casal de Joves. El PIJ és un espai d´informació i assessorament pels joves, per ajudar-los a prendre decisions en totes aquelles qüestions que siguin del seu interès i útils en la seva vida.

Així mateix, el PIJ esdevé el punt de referència entre l´administració local i els joves, ja que permet la derivació i la primera atenció en tràmits municipals, i és el punt d´unió entre l´Ajuntament i els joves.

El PIJ disposa d’un ordinador de consulta i recerca d’informació amb connexió a Internet gratuïta, un servei d´autoconsulta i un taulell d´informació personalitzada.

Igualment disposa d’una sala d’usos múltiples amb dos ordinadors per fer treballs en grup i connexió lliure els dimecres de 17:00 a 20:00 i sempre que hi hagi disponibilitat. Per això, és preferible demanar hora a la responsable del PIJ (joventut@ripollet.cat-935046024).

També dispossa de televisió, dvd, material de consulta, taula, cadires, sofà, per fer activitats diverses com visionat de pel·licules, videofòrums, xerrades, entre d’altres.

Objectius:

1. Elaborar i posar a l´abast de la gent jove informació per facilitar una presa de decisions meditada, orientant i assessorant les seves consultes.
2. Afavorir l´emancipació.
3. Impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la participació.
4. Ser un referent per als joves respecte a les accions que les institucions, les entitats i altres organismes duen a terme i que van dirigides a aquest col·lectiu (polítiques de joventut).

Horaris: de dilluns a dijous de 17.00 a 20.00h. dimecres de 9.00 a 13.00h. (PIJ)

PIDCES

El Punt d´informació descentralitzada als centre d´educació secundària és una iniciativa recollida al Pla Local de Joventut que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El PIDCES és un espai de referència per informació dinamització i la participació activa dels alumnes dels instituts. Es troba a l´IES Palau Ausit, l´IES Lluís Companys, l´IES Can Mas i al col·legi sant Esteve.

Objectius:

1. Fer arribar la informació als joves sobre els diferents àmbits de la seva vida amb l´objectiu de treballar per la igualtat d´oportunitats a través de la informació i la dinamització.
2. Apropar els centre d´ensenyaments i els espais juvenils municipals per realitzar activitats conjuntes.
3. Fomentar els hàbits consultius i participatius.
4. Fomentar l´associacionisme juvenil.
5. Prevenir conductes de risc i fomentar els hàbits saludables.

Adreça:

Centres d´ensenyament secundari de Ripollet:http://www.ripolletgabrielistas.org/, http://www.xtec.es/iescanmas/, http://www.xtec.es/ieslluiscompanys/, http://www.iespalauausit.com/

Correu electrònic del PIDCES: joventut@ripollet.cat